Strona główna Dodaj stronę Promowane firmy Regulamin Kontakt Panel administracyjny
(85) 307 00 12
Tu jesteś Strona Główna Artykuły Korekta deklaracji – zawieszenie praw podatnika

Korekta deklaracji – zawieszenie praw podatnika

Data dodania:
2019-05-21 15:06:37

Większość podatników zdaje sobie sprawę, że w przypadku odkrycia błędów w deklaracji podatkowej PIT powinni zareagować – a dokładniej, poprawić swoje pomyłki poprzez przygotowanie i złożenie odpowiedniej korekty deklaracji. Prawo do skorygowania formularza podatkowego zostało jednak przez ustawodawcę w niektórych przypadkach ograniczone. Kiedy więc nie można złożyć deklaracji korekty?

 

Zawieszenie uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej

 

Korekta deklaracji (https://www.e-pity.pl/korekta-pit-deklaracja-korygujaca-pit/) jest dokumentem, który w praktyce polega na przygotowaniu nowego zeznania podatkowego z oznaczeniem, że jest korektą. Uprawnienie do skorygowania deklaracji zostało jednak zawieszone przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 81b ustawy Ordynacja Podatkowa, zawieszenie następuje:

  1. Na czas trwania postępowania podatkowego;

  2. Na czas trwania kontroli podatkowej.

Oba zawieszenia pod warunkiem i w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Prawo do złożenia korekty deklaracji nadal przysługuje podatnikowi po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. W zakresie postępowania podatkowego jednak w zakresie nieobjętym decyzją, określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Dodatkowe prawa do korekty i ich wyłączenie

 

Zgodnie z art. 81b, podatnik otrzymał dodatkowe uprawnienia do jednokrotnego skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem, prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania przysługuje podatnikowi jednokrotnie (z zastrzeżeniem art. 200§4 -przepis ten dotyczy zmiany oceny prawnej lub wysokości korzyści podatkowej przez organ), w toku postępowania podatkowego (o którym mowa w art. 119g), przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu (do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego – art. 200§3), na zasadach określonych w tym zawiadomieniu.

 

W tej kwestii ustawodawca zaznaczył, że ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywoła skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania. Ponadto, złożona korekta nie wywołuje skutków prawnych w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jeżeli tylko częściowo uwzględnia ocenę prawną, związaną z unikaniem opodatkowania zawartą w zawiadomieniu lub nie uwzględnia jej wcale.

 

Inne okoliczności – przepisy odrębne

 

Konkludując, warto również przypomnieć, że prawo do złożenia dokumentu korekta deklaracji zostało ograniczone przez ustawodawcę już na etapie samego jego udzielenia podatnikom. Chodzi tutaj o dokładne brzmienie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami), który stwierdza, że podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z powyższym, już na samym początku należy więc wziąć pod uwagę, że teoretycznie mogą pojawić się inne przepisy, niż Ordynacja podatkowa.

2019-06-13 09:09:50
Szkoły językowe dla ambitnych więcej

Decydując się na szkołę jezykową bardzo często zastanawiamy się którą z dostępnych wybrać. Fakt, iż konkurencja jest duża oznacza, że mamy wybór. Zazwyczaj staramy się przyjrzeć ofercie ponieważ nie każda szkoła charakteryzuje się taka samą...

2019-06-05 12:57:21
Najbardziej przydatne funkcje Microsoft Excel, o których nie miałeś pojęcia więcej

Większość użytkowników pakietu Office wykorzystuje tylko ułamek jego możliwości. Nie inaczej jest w przypadku samego programu Excel. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje w poszerzenie kompetencji swoich pracowników, dzięki cz

...
2019-06-03 10:59:40
Diagnoza efektywności pracy i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa więcej

Przedsiębiorstwa dążą do poprawy jakości funkcjonowania. Jest to proces, który polega na ciągłym doskonaleniu, a co się z tym wiąże nieustannych badaniach, diagnozowaniu słabości i ich eliminowaniu. Jednym z narzędzi służących poprawie sytu...